Mã giảm giá, khuyến mãi chiến dịch "Ưu đãi MemberShip - Yes24"

MBS50 Hiện mã
100% tốt
  • Mã được sử dụng 1 lần/1 tháng và không được hoàn trả hay quy đổi thành tiền mặt.
  • Áp dụng cho thành viên RUBY (mua hàng từ 2 đến 3 triệu), DIAMOND (mua hàng trên 3 triệu)
Lưu ý: Ưu đãi này hạn chế người dùng hoặc số lượng có hạn.
MBS20 Hiện mã
100% tốt
  • Mã được sử dụng 1 lần/1 tháng và không được hoàn trả hay quy đổi thành tiền mặt.
  • Áp dụng cho thành viên SAPPHIRE (mua hàng từ 1 đến 2 triệu), RUBY (mua hàng từ 2 đến 3 triệu), DIAMOND (mua hàng trên 3 triệu)
Lưu ý: Ưu đãi này hạn chế người dùng hoặc số lượng có hạn.
MBS100 Hiện mã
100% tốt
  • Mã được sử dụng 1 lần/1 tháng và không được hoàn trả hay quy đổi thành tiền mặt.
  • Áp dụng cho thành viên DIAMOND (mua hàng trên 3 triệu)
Lưu ý: Ưu đãi này hạn chế người dùng hoặc số lượng có hạn.