Mã giảm giá, khuyến mãi chiến dịch "Mã giảm giá Lotte tháng 3"